Princip fungování tepelného čerpadla

Zemní kolektor

Venkovní zemní kolektor je umístěn cca 60cm hluboko. Umožňuje jímání tepla obsaženého v zemi prostřednictvím chladírenského média, které obíhá ve spirálovitě uložených smyčkách měděného potrubí a následné předání tohoto tepla do obytného prostoru.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla země / voda

je složena z kompresoru Scroll, výměníku pro předání tepla topné vodě, oběhového čerpadla a dalších bezpečnostních a řídících součástí. Vnitřní jednotka umožňuje využití energie získané při odparu chladírenského média a jeho předání do vodní topné soustavy.

Okruh topné soustavy

Okruh topné vodní soustavy se většinou umisťuje do podlahy a je tvořen spirálovitě uloženými hadicemi z retikulovaného polyethylenu (PER), které zajišťují rovnoměrné rozdělení předávaného tepla. Topná soustava může být za jistých okolností rovněž tvořena systémem fan-coilů nebo nízkoteplotních radiátorů.

Tepelné čerpadlo Caliane těží z 25 let zkušeností a trvalých inovací

Kompletně vybavená řada tepelných čerpadel Caliane (kompresor Scroll, termostat, vysokotlaká i nízkotlaká pojistka) je vhodná pro naprostou většinu lokalit.


Ohleduplnost vůči životnímu prostředí Chladírenské médium R410A nabízí vynikající energetické vlastnosti a nepředstavuje žádné nebezpečí pro ozonovou vrstvu.

Méně hluku Jako protihluková izolace vnitřní jednotky slouží nová polymerovaná textílie zakulaceného tvaru.

Optimalizovaná účinnost Tepelné čerpadlo Caliane je vybaveno kompresorem Scroll poslední generace, který zajišťuje vyšší výkon a lepší topný faktor zařízení.

Moderní design Jediná viditelná část tepelného čerpadla - vnitřní jednotka je pro dosažení vyšší estetické hodnoty opatřena krytem oblých tvarů a působí tím velmi diskrétně. Noblesu pak dodává použitý metalický odstín.

Ergonomie Vnitřní jednotka díky svému umístění zaručuje dlouhou životnost jednotlivých komponent. Dobrý přístup ke všem montážním prvkům usnadňuje instalaci a následné servisní zásahy.

Ucelená řada produktů Caliane Celkem 10 výkonových modelů od 5350 až 29400W může být instalováno samostatně nebo jako dvě čerpadla do série do dvou druhů provedení technických skříní.

Hlavní technické parametry

Ca 05.10Ca 07.10Ca 09.10Ca 12.10Ca 15.10Ca 18.10Ca 20.10Ca 23.10Ca 27.10Ca 30.10
Počet smyček zemního kolektoru 345791012141618
Topný výkon (W*) 53507400940012000151001860020300234002740029400
Chladírenské médium R410A
Jednofázové provedení (230V)
Třífázové provedení (400V)
Příprava pro ohřev TUV neanoanoanoanoanoanoanoanoano
Příprava pro ohřev bazénu* neanoanoanoanoanoanoanoanoano
Příprava pro funkci klimatizace** neanoanoanoanoanoanoanoanoano

* Při použití podlahového vytápění.
** Funkce klimatizace a ohřevu bazénu může běžet současně pouze za předpokladu dodržení určitých podmínek.

Další užitečné doplňky

  • Příprava teplé užitkové vody s minimálními náklady
  • Velmi levným ohřevem bazénu si prodloužíte koupací sezónu
  • Příjemné ochlazení Vašeho domu v horkých letních dnech
  • Snadná a přesná regulace