Řešení

Lizea Iv může být instalována v prakticky jakékoliv lokalitě bez ohledu na dispozice parcely.
Systém přečerpává teplo z okolního vzduchu a může fungovat až do teploty -15°C

Princip fungování tepelného čerpadla

Vzduchový výměník

Venkovní jednotka je umisťována většinou na betonovém soklu, nebo upevněna na stěně domu pomocí konzol. Je vybavena vzduchovým výměníkem s ventilátorem, scroll kompresorem (Mitsubithi JP), reverzním 4 cestným ventilem, řídícími a kontrolními prvky. Při topném rešimu ochlazuje venkovní jednotka okolní vzduch, a tím odebírá tepelnou energii, která je pak chladivem dopravena do kompresoru, kde se jeho stlačením uvolní a následně je ve výměníku (vnitřní jednotka) předána do topné vody. Kompresor i ventilátory jsou regulovány frekvenčním měničem.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch / voda

Vnitřní jednotka se skládá z výměníku pro předání tepla topné vodě, topné spirály pro dotápění při extrémně nízkých teplotách, řídící jednotky, oběhového čerpadla a dalších bezpečnostních a řídících součástí. Vnitřní jednotka umožňuje využití energie získané při odparu chladírenského média a jeho předání do vodní topné soustavy.

Okruh topné soustavy

Okruh topné vodní soustavy se většinou umisťuje do podlahy a je tvořen spirálovitě uloženými hadiemi z retikulovaného polyethylenu (PER), které zajišťují rovnoměrné rozdělení předávaného tepla. Topná soustava může být za jistých okolností rovněž tvořena systémem fan-coilů nebo nízkoteplotních radiátorů.

Tepelné čerpadlo Lizea Iv těží z 25 let zkušeností a trvalých inovací

Kompletně vybavená řada tepelných čerpadel Lizea Iv je vhodná jak pro nové instalace, tak pro rekonstrukce stávajících topných soustav.


Ohleduplnost vůči životnímu prostředí Chladírenské médium R410A nabízí vynikající energetické vlastnosti a nepředstavuje žádné nebezpečí pro ozonovou vrstvu.

Méně hluku Jako protihluková izolace vnitřní jednotky slouží nová polymerovaná textílie zakulaceného tvaru. Ventilátory mají protihlukový aerodynamický tvar a měnič otáček. To vše přispívá k ochraně vašeho ticha.

Optimalizovaná účinnost

  • Lizea Iv je vybaven kompresorem SCROLL poslední generace, který zajišťuje vyšší výkon a lepší topný faktor zařízení.
  • Odtávání se děje pomocí reverzního cyklu.
  • Pro nejchladnější dny v roce je použito přídavné elektrické dotápění.

Moderní design Tepelné čerpadlo využívá pro dosažení vyšší estetické hodnoty oblých tvarů a působí tím velmi diskrétně. Noblesu pak dodává použitý metalický odstín.

Ergonomie Vnitřní jednotka díky svému umístění zaručuje dlouhou životnost jednotlivých komponent. Venkovní jednotka s oceloplechovým pozinkovaným pláštěm a ostatními vnějšími součástmi ze syntetických materiálů zaručuje vysokou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům. Dobrý přístup ke všem montážním prvkům usnadňuje instalaci a následné servisní zásahy.

Ucelená řada produktů Lizea Celkem 4 výkonové modely od 8000 až 16000W nabízejí varianty pro jednofázové nebo třífázové napájení.

Hlavní technické parametry

Model AWHP8 MR11 MR11 TR14 MR14 TR16 MR16 TR
Topný výkon (1) kW811,211,214141616
Topný faktor - COP (1) 3,63,73,73,83,83,73,7
Elektrický příkon kWe2,113,033,033,683,684,324,32
Chladící výkon (1) kW7,1101012,512,51414
Koeficient účinnosti - EER (1) 3333333
Elektrický příkon kWe2,43,33,34,14,14,664,66
Jmenovitý průtok vody při delta t = 5K m3/h1,381,931,932,412,412,762,76
Disponibilní tlak při nominálním průtoku mbar350300300220220170170
Jmenovitý průtok vzduchu m3/h3000600060006000600060006000
Napájecí napětí venkovní jednotky V230V mono230V mono400V tri230V mono400V tri230V mono400V tri
Jmenovitý proud A11,2915,016,6518,607,8222,619,15
Náběhový proud A5535363
Hladina hluku (2) dB (A)36404041414141
Náplň chladiva R410A kg3,6555555
Chlaďařské napojení palce3/8-5/8
Celková maximální délka chlaď. vedení m30
Hmotnost nenaplněné venkovní jednotky kg75121135116130116130
Hmotnost nenaplněné vnitřní jednotky MIV kg67

(1) Vztažené teploty: topný režim externí teplota 7°C topná voda 35°C, chladicí režim externí teplota 35°C voda na výstupu 18°C (dle EN14511-2).
(2) Měřeno ve vzdálenosti 5m od zařízení.

Další užitečné doplňky

  • Příprava teplé užitkové vody s minimálními náklady
  • Velmi levným ohřevem bazénu si prodloužíte koupací sezónu
  • Příjemné ochlazení Vašeho domu v horkých letních dnech
  • Snadná a přesná regulace