Princip fungování tepelného čerpadla

Zemní kolektor

Venkovní zemní kolektor je umístěn cca 60cm hluboko. Umožňuje jímání tepla obsaženého v zemi prostřednictvím chladírenského média, které obíhá ve spirálovitě uložených smyčkách měděného potrubí a následné předání tohoto tepla do obytného prostoru.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla přímého odparu

je složena z kompresoru Scroll, expanzního ventilu a dalších bezpečnostních a řídících součástí. Vnitřní jednotka umožňuje využití energie získané při odparu chladírenského média a jeho přímé předání do vnitřní topné soustavy, která je vlastně součástí jednoho uzavřeného okruhu chladírenského media bez potřeby jiného media (vody) pro přenos tepla.

Okruh topné soustavy

je tvořena spirálovitě uloženým měděným potrubím, které zajišťuje rovnoměrné rozdělení předávaného tepla.

Tepelné čerpadlo Natea těží z 25 let zkušeností a trvalých inovací

Kompletně vybavená řada tepelných čerpadel Natea (kompresor Scroll, termostat, vysokotlaká i nízkotlaká pojistka) je vhodná pro naprostou většinu lokalit.


Ohleduplnost vůči životnímu prostředí Chladírenské médium R410A nabízí vynikající energetické vlastnosti a nepředstavuje žádné nebezpečí pro ozonovou vrstvu.

Méně hluku Jako protihluková izolace vnitřní jednotky slouží nová polymerovaná textílie zakulaceného tvaru.

Využití mědi

  • Měď disponuje tisícinásobně vyšší tepelnou vodivostí ve srovnání s umělými hmotami,
  • měď je velmi poddajný materiál, což usnadňuje montáž,
  • dilatační koeficient mědi je prakticky totožný s dilatačním koeficientem betonu.

Optimalizovaná účinnost Tepelné čerpadlo Natea je vybaveno kompresorem Scroll poslední generace, který zajišťuje vyšší výkon a lepší topný faktor zařízení.

Moderní design Jediná viditelná část tepelného čerpadla - vnitřní jednotka je pro dosažení vyšší estetické hodnoty opatřena krytem oblých tvarů a působí tím velmi diskrétně. Noblesu pak dodává použitý metalický odstín.

Ergonomie Vnitřní jednotka díky svému umístění zaručuje dlouhou životnost jednotlivých komponent. Dobrý přístup ke všem montážním prvkům usnadňuje instalaci a následné servisní zásahy.

Ucelená řada produktů Natea Celkem 6 výkonových modelů od 2300W do 11300W může být instalováno samostatně nebo jako dva až tři v sérii a to do tří druhů provedení technických skříní.

Hlavní technické parametry

MT 2.10MT 4.10MT 5.10MT 7.10MT 9.10MT 11.10
Počet smyček zemního kolektoru 123456
Topný výkon (W) 2300400055007200950011300
Chladírenské médium R410A
Jednofázové provedení (230V)
Třífázové provedení (400V)
Příprava pro ohřev TUV neneanoanoanoano
Příprava pro ohřev bazénu* neneanoanoanoano
Příprava pro funkci klimatizace* neanoanoanoanoano

* Funkce klimatizace a ohřevu bazénu nemůže být použita současně na jednom zařízení.

Další užitečné doplňky

  • Příprava teplé užitkové vody s minimálními náklady
  • Velmi levným ohřevem bazénu si prodloužíte koupací sezónu
  • Příjemné ochlazení Vašeho domu v horkých letních dnech
  • Snadná a přesná regulace