Reference : dodávky monitorovacího systému teplot Digiterm®

Zpět
Zákazník Počet autonomních instalací Přibližný počet měřených zařízení
EXBIO Praha, a. s. 2 60
Vidia diagnostika, s. r. o., Praha 2 30
Nemocnice Na Homolce, lékárna 1 6
Oblastní nemocnice Kladno 1 40
Fakultní nemocnice v Motole / 2. lékařská fakulta UK Praha 1 20
Thomayerova nemocnice, Praha 1 15
Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané 1 46
Státní zdravotní ústav, Praha 1 50
Pharmaceutical research associates, s. r. o., Praha 1 20
LF Hradec Králové, Kryocentrum 1 14
Nemocnice Na Homolce (RIA, PET centrum) 2 40
Explosia, a.s. VÚPCH ,střelnice 2 25
Ferring – Léčiva,a.s. 1 20
Lonza Biotec, a.s. Kouřim 1 15
Krajská hygienická stanice v Hradci Králové 1 18
Krajská hygienická stanice hl. města Prahy 1 15
Městská hygienická stanice Praha 12 80
Sevapharma, a.s. Praha 10 90
Biopharm, a.s. 2 25
Nemocnice s poliklinikou v Mostě 2 20
Okresní nemocnice Pelhřimov 1 15
Fakultní nemocnice Hradec Králové 3 35
Fakultní nemocnice v Plzni 5 120
Krajská hygienická stanice v Plzni 1 15
Orlická nemocnice, Rychnov n. Kněžnou 1 10
VFN Praha2 7 70
Krajská hygienická stanice v Brně 1 15
Krajská hygienická stanice ve Zlíně 1 10
Nemocnice Frýdek Místek 1 15
Fakultní nemocnice Král. Vinohrady Praha 1 25
Fakultní nemocnice Motol 2 25
II. lék. Fakulta UK 1 15
Okresní hygienická stanice Svitavy 1 15
Fyziologický ústav AVČR, Praha 5 120
Krajská hygienická stanice Pradubice 1 15
Krajská hygienická stanice České Budějovice 1 15
Nestle Praha 1 8
IK+EM PRAHA 5 130
Nemocnice Nové město na Moravě 2 40
Peiatrická klinika LABAO 1 15
Krajská hygienická stanice Plzeň 4 50
Zdravotní ústav Kolín 3 30