Reference : dodávky měřicí a regulační techniky

Zpět
Řízení klimatické komory - odvětví farmacie, Praha 4
 • řídící systém Siemens Simatic S7-200, realizace I./2008
KOH-I-NOOR A.S. (PRAHA)
 • servis regulace pro žíhací a kalící pece
MODŘANSKÁ POTRUBNÍ A.S. (PRAHA)
 • servis výměníkových stanic všech provozů
 • dodávky automatické ekvitermní regulace pro výměníkové stanice
 • měření a regulace teplot na elektrických pecích
POT MODŘANSKÁ POTRUBNÍ A.S. (PRAHA MODŘANY)
 • servis výměníkových stanic všech provozů - dodávky automatické ekvitermní regulace pro výměníkové stanice
PRAŽSKÉ PIVOVARY A.S., ZÁVOD STAROPRAMEN SMÍCHOV, (PRAHA)
 • servis automatické regulace spotřeby el. energie v závislosti na sjednaném diagramu
 • monitoring všech sledovaných veličin v provozu kotelny, vodárny, úpravny vody a chlazení
 • kontrola všech vzduchotechnických a klimatizačních regulačních systémů
PRAŽSKÉ PIVOVARY A.S. ZÁVOD BRÁNÍK, (PRAHA)
 • servis kotelny, úpravny vody
 • dodávka měření a regulace hladiny, teploty a tlaku v prostorách vodárny a kompresorovny
SEMOS A.S., (PRAHA)
 • dodávka měřících a regulačních prvků na kotli a vodárně (kotel 25 t/h)
SYNTHESIA A.S. ZÁVOD EXPLOZIA, (PARDUBICE)
 • dodávka řídícího systému pro temperační box WEISS na provozu střelnice VÚPCH Explozia
 • dodávka monitorovacího systému teplot pro chladící a mrazící zařízení na provozu střelnice VÚPCH Explozia
NAPAKO A.S., (PRAHA)
 • dodávka řídicího systému plynové kotelny
LOMY MOŘINA
 • pravidelný servis měřicí a regulační techniky
PGB INVEST, A.S. (VINOHRADSKÁ 230, A.S.) PRAHA 10
 • dodávka a montáž řídicího systému VZT a chlazení pro budovu v Praze 10, Vinohradská ul.
 • dodávka klimatizační jednotky pro servovnu
PLIVA-LACHEMA, A.S., NERATOVICE
 • dodávka řídicího systému VZT pro čisté prostory navažovny hořlavin
SEVAC A.S., PROVOZ PRAHA
 • montáž regulace vzduchotechniky pro čisté prostory provozu Albuminu - Krevní Deriváty
SEVAC, A.S., VÝSTAVBA PROVOZU KREVNÍCH DERIVÁTŮ BOHUMILE
 • dodávka řízení technologie, slaboproudé rozvody
SEVAPHARMA, A.S., PRAHA
 • servis výměníkových stanic všech provozů
 • dodávka měření množství vyrobené páry na kotelně (diferenční snímání tlaků na clonách)
 • dodávka monitoringu teplot horkovzdušných a parních sterilizátorů na Základních provozech
 • řídicí systémy pro lyofilizační zařízení, regulace vzduchotechnických zařízení
BIOPHARM A.S., JÍLOVÉ U PRAHY
 • monitorovací systém teploty v mrazicích a chladicích zařízení – laboratoře
 • dodávka systému EPS (požární signalizace) laboratoří protozoologie
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V MOSTĚ – TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ
 • dodávka automatického měřicího systému pro teploty v mrazicích a chladicích zařízení
 • dodávka havarijní signalizace při poruše měřených zařízení
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V MOSTĚ – NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
 • dodávka monitorovacího systému teploty lednic a chladnic
OKRESNÍ NEMOCNICE PELHŘIMOV
 • dodávka automatického měřicího systému pro teploty v mrazicích a chladicích zařízeních
 • dodávka havarijní signalizace při poruše měřených zařízení
 • dodávka mrazírny – 35°C včetně řídicího systému a monitoringu teploty
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, PRAHA
 • dodávka automatického regulačního systému vzduchotechniky v jednacím sálu
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ, TKÁŇOVÁ ÚSTŘEDNA
 • monitorovací systém teploty mrazicích boxů pro uchovávání lidských orgánů
 • regulace pasterizační lázně
 • montáž a zprovoznění monitoringu provozu kryogenních zásobníků
FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ
 • Radiologické oddělení - dodávka automatického měřicího systému pro teploty v mrazicích a chladicích zařízeních
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M. PRAHY
 • kompletní dodávka a montáž strukturované kabeláže pro počítačovou síť (42 přípojek)
 • dodávka a montáž klimatizace místnosti serveru poč. sítě
FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL, PRAHA 5
 • dodávka a montáž řídicího systému klimatizace pro pracoviště magnetické rezonance
OKRESNÍ NEMOCNICE DĚČÍN
 • dodávka řídicího systému VZT pro operační sály
 • dodávka a montáž informačních panelů pro operační sály
BOTANICKÝ ÚSTAV AVČR, TŘEBOŇ
 • servis kryogenních zásobníků a kryogenního zmrazovače Planner